Corul mixt

Mulţumiri fie aduse Domnului Dumnezeu nostru pentru toţi fraţi şi surorile din biserică, şi mai ales pentru cei care s-au implicat în frumoasa lucrare de a lauda pe Dumnezeu în cor.

Cu ajutorul Domnului aceasta lucrare a corului a fost iniţiată şi mai apoi începută împreună cu fratele dirijor Ozarchevici Miihai, el fiind dirijor în Romania şi venind în Austria s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu pentru a începe aceasta lucrare.

Aşa că în decursul anului 2000, cu începuturi timide şi mai puţin cunoscători de muzică fraţi şi surori din biserică au răspuns ca chemarea aceasta.

La început repetiţile de cor erau mai dese respectiv miercurea si sâmbăta, învăţînd şi reluând cîntare după cîntare până când s-a îmbogăţit puţin repertoriu …iar mai apoi a rămas ca repetiţia de cor să fie doar sâmbăta.

Prin trecerea anilor uni fraţi au plecat fie pe motive că au schimbat biserica fie ca nu au putut face faţă cerinţilor lucrării.

Corul Maranatha a mai participat lăudând pe Domnul şi la câteva din conferinţele anuale din care s-au dasfăsurat în Austria.

Mai târziu prin anii 2003 a luat fiinţă şi corul bărbătesc fiind format din fraţii de la tenor şi fraţi de la bas.

Lucrarea corului a adus si aduce bucurie şi înălţare Domnului prin cîntările cîntate, şi întărie fraţilor şi surorilor din Biserică…

Spream ca in viitor corul sa poata sa colaboreze cu orchestra pentru o lucrare mai buna. Credem ca aceasta e voia Domnului.